Product Details Portlet

B3J 轻触式开关(铰链型)

基板插入安装型,以铰链式实现轻松速动触感

  •  叉型、铰链构造,具有切齿触感良好的速动触感。
  •  不仅有无灯式,还有安装LED的1灯与2灯的系列。
  •  铰链、按钮具有丰富的颜色。(标准5色)
RoHS 指令
Model 2D/3D CAD
B3J-1000 Download
B3J-1100 Download
B3J-1200 Download
B3J-1300 Download
B3J-1400 Download
B3J-2000 Download
B3J-2100 Download
B3J-2200 Download
B3J-2300 Download
B3J-2400 Download
B3J-3000 Download
B3J-3100 Download
B3J-3200 Download
B3J-3300 Download
B3J-3400 Download
B3J-4000 Download
B3J-4100 Download
B3J-4200 Download
B3J-4300 Download
B3J-4400 Download
B3J-5000 Download
B3J-5100 Download
B3J-5400 Download
B3J-6000 Download
B3J-6100 Download
B3J-6200 Download
B3J-6300 Download
B3J-6400 Download
B3J-7000 Download
B3J-7100 Download
B3J-7200 Download
B3J-7400 Download
注意:此网页提供了数据表的摘录。有关详细信息,请参阅产品数据表和其他适用的文件。
包装形态
类型 接点材质 动作力(OF 铰接、按钮颜色 型号 最小包装单位

无灯型

B3J-1000系列

镀银 1.27N 象牙白 B3J-1000 300
B3J-1100
B3J-1200
B3J-1300
B3J-1400
包装形态
LED颜色 型号 最小包装单位
类型 接点材质 动作力(OF 铰接、按钮颜色 绿

LED1灯型   

B3J-2000   

B3J-3000   

B3J-4000系列

镀银 1.27N 象牙白 B3J-2000 B3J-3000 B3J-4000 300
B3J-2100 B3J-3100 B3J-4100
B3J-2200 B3J-3200 B3J-4200
B3J-2300 B3J-3300 B3J-4300
B3J-2400 B3J-3400 B3J-4400
包装形态
LED颜色 型号 最小包装单位
类型 接点材质 动作力(OF 铰接、按钮颜色 红、黄(L·R 红、绿(L·R 黄、绿(L·R

LED2灯型   

B3J-5000   

B3J-6000   

B3J-7000系列

镀银 1.27N 象牙白 B3J-5000 B3J-6000 B3J-7000 300
B3J-5100 B3J-6100 B3J-7100
B3J-5200 B3J-6200 B3J-7200
B3J-5300 B3J-6300 B3J-7300
B3J-5400 B3J-6400 B3J-7400

注.订购数量必须为包装单位的整数倍。


■ 额定值/性能

额定值(阻性负载 DC3~24V 1~50mA 
最小适合负载(参考值) DC1V 10μA
使用环境温度 -25~+70℃ 60%RH以下 (无结冰、无凝露)
使用环境湿度 35~85%RH(+5~35℃)
接点结构 1a(常开接点)
接触电阻(初始值) 100mΩ以下
绝缘电阻 100MΩ以上(DC250V绝缘电阻计)
耐电压 AC500V 50/60Hz 1min
震荡时间 5ms以下
振动 误动作 10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击 耐久 最大1,000m/s2
误动作 最大100m/s2
寿命 300万次以上
重量 约1.5~1.7g
保护结构 IEC IP00
清洗 不可